0
View Post
Ninobus phần mềm quản lý đưa đón học sinh trên xe buýt

Ninobus phần mềm quản lý đưa đón học sinh trên xe buýt

Với phần mềm quả lý đưa đón học sinh NinoBus dùng để quản lý dịch vụ School bus của nhà trường, Phụ huynh và nhà trường quản lý lịch trình đưa đón học sinh theo nhu cầu thực tế của phụ huynh, có thể theo dõi việc đưa đón của học sinh thông qua thông tin xác thực từ tài xế và bảo mẫu. Nhằm đảm bảo sự an toàn cho học sinh về việc đưa đón tại các trường học.

Đọc Tiếp →